เครื่องลางของขวัง ที่มีฤทธิ์เดชโดยไม่ต้องปลุกเสก

แต่ละชิ้นหายาก คนโบราณเชื่อกันว่ามันมีพลังที่ลึกลับ

เขี้ยวหมูตัน

เดือยงูเหลือม

เขากวางคุด