มาดูกันว่าเบอร์โทรศัพท์ 2 ตัวท้ายของคุณมีความหมายว่าอะไร

เลขท้ายโทรศัพท์ 2 ตัวท้ายมีความหมายนะ เช่น 0812345645 ท้าย 45. คือคู่ดาวแห่งโชคลาภเป็นต้น

แล้วเลขอื่นๆ มีความหมายอะไรกันบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

00:ความทะเยอะทะยาน
01;คู่ดาวแห่งโทสะ
02;คูดาวแห่งสายน้ำ
03;ดาวแห่งการต่อสู้
04;คู่ดาวแห่งนักพูด
05;คู่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทํ
06;คู่ดาวแห่งความรัก
07:คู่ดาวแห่งบาป
08:คู่ดาวแห่งความหลุ่มหลง
09:ความแห่งพระคุ้มครอง
10:คู่ดาวแหงมรสุมฉับพลัน
11.:คู่ดาวแห่งต้นดีปลายร้าย
12.:คู่ดาวแห่งมรสุมชีวิต
13.:คู่ดาวแห่งรักสามเส้า
14.:คู่ดาวแห่งความมั่นคง
15.:คู่ดาวแห่งความสำเร็จ
16.:คู่ดาวแห่งความพ่ายแพ้
17.:คู่ดาวแห่งโค่นอำนาจ
18.:คู่ดาวแห่งดาวผันแปร
19.:คู่ดาวอุปถัมภ์
20.:ดาวแห่งความทะเยอะทะยานเกินตัว
21.:คู่ดาวแห่งความแปรปรวน
22.:คู่ดาวใจอ่อน
23.:คู่ดาวมหาเสน่ห์
24.:คู่ดาวมิตรไมตรี
25.:คู่ดาวแห่งดีและร้าย
26.:คู่ดาวแห่งความหลุ่มหลง
27.คู่ดาวแห่งการพลัดพราก
28.:คู่ดาวแห่งการต่อสู้
29.คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต
30.:คู่ดาวแห่งความผันผวน
31.:คู่ดาวแห่งเวรกรรม
32.:คู่ดาวมหาเสน่ห์
33.คู่ดาวแห่งเจ้าโมสะ
34.:คู่ดาวแห่งความล้มเหลว
35.คู่ดาวแห่งความอดทน
36.คู่ดาวแห่งความรัก
37.:คู่ดาวแห่งสูญเสีย
38.คูดาวแห่งนักเลง
39.คู่ดาวแห่งความกดดัน
40.:คูดาวแห่งการไม่หยุดนิ่ง
41.:คู่ดาวแห่งความมั่นคง
42.:คู่ดาวแห่งมิตรไมตรี
43.คู่ดาวแห่งความล้มเหลว
44.คู่ดาวแห่งนักฑูต
45.:คู่ดาวแห่งโชคลาภ
46.:คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์
47.คู่ดาวแห่งการว่างเปล่า
48.:คู่ดาวแห่งความมัวเมา
49.:คู่ดาวแห่งบาปเตราห์
50.:คู่ดาวแห่งการขยัน
51.คู่ดาวแห่งความสำเร็จ
52.:คู่ดาวแห่งดีและร้าย
53.คู่ดาวแห่งความอดทน
54.:คู่ดาวแห่งโชคลาภ
55.คู่ดาวแห่งความรุ่งโรจน์
56.:คู่ดาวแห่งความสมหวัง
57.:คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ
58.แห่งการเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
59.:คู่ดาวแห่งเศรษฐี
60.:คู่ดาวแห่งศุภโชค
61 คู่ดาวแห่งความผ่ายแพ้
62 .:คู่ดาวแห่งความหลุ่มหลง
63.คู่ดาวแห่งความรัก
64 คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์
65 คู่ดาวแห่งความสมหวัง
66 คู่ดาวแห่งกิเลส
67 คู้ดาวแห่งความตกต่ำ
68 คู่ดาวแห่งโลกีย์
69 คู่ดาวแห่งความไม่แน่นอน
70 คู่ดาวแห่งความเก็บกด
71 คู่ดาวแห่งโค่นอำอาจ
72 คู่ดาวแห่งการพลัดพราก
73 คู่ดาวแห่งสูญเสีย
74 คู่ดาวแห่งความว่างเปล่า
75 คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ
76 คู่ดาวแห่งการตกต่ำ
77 คู่ดาวแหงความกดดัน
78 คู่ดาวแห่งการหลงผิด
79 คู่ดาวแห่งการโชติช่วง
80 คู่ดาวแห่งโชคร้าย
81 คู่ดาวแห่งการผันแปี
82 คู่ดาวแห่งการต่อสู้
83 คู่ดาวแห่งนักเลง
84 คู่ดาวแห่งความมัวเมา
85ดาวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
86  คู่ดาวแห่งโลกีย์
87 คู่ดาวการหลงผิด
88 ดาวแห่งความระทมขมขื่น
89 คู่ดาวแห่งความมุ่งมั่น
90 คู่ดาวปฎิบัติธรรม
91 คู่ดาวอูปถัมถ์
92 คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต
93 คู่ดาวแห่งความกดดัน
94 คู่ดาวแห่งบาปเคราะห์
95 คู่ดาวแห่งเศษฐี
96 คู่ดาวแห่งความไม่แน่นอน
97 คู่ดาวแห่งความโชติช่วง
98 คู่ดาวความมุ่งมั่น
99 คู่ดาวผู้มีญาณ

เอาไว้ดูประกอบเวลาซื้อเบอร์โทร รวย รวย รวย  ทุกคน

***เป็นความเชื่อส่วนบุคคล***

ที่มาhttp://www.share-si.com