สถิติหวยออกเดือนเมษายน

สถิติหวยเดือนเมษายน สถิติหวย ผลหวยเดือนเมษายน เลขเด็ด ที่มักออก 1 เมษายน และ 16 เมษายน ลองไปดู ผลหวย สถิติหวยเดือนเมษายน

 • 16 เมษายน 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 221609
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 87
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 228, 008
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 507, 523

 

 • 1 เมษายน 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 066720
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 92
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 546, 390
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 285, 852

 

 • 16 เมษายน 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 506260
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 38
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 101, 164, 973, 495

 

 • 1 เมษายน 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 605704
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 70
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 557, 558, 861, 962

 

 • 16 เมษายน 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 153406
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 26
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 344, 013, 355, 634

 

 • 1 เมษายน 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 028866
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 95
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 186, 499, 835, 938

 

 • 16 เมษายน 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 843846
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 86
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 834, 862, 906, 828

 

 • 1 เมษายน 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 571688
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 53
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 170, 430, 670, 725

 

 • 16 เมษายน 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 583470
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 62
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 216, 088, 722, 754

 

 • 1 เมษายน 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 257562
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 69
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 581, 074, 616, 332

 

 • 16 เมษายน 2554
 • รางวัลที่ 1
 • 825988
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 44
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 263, 213, 397, 593

 

 • 1 เมษายน 2554
 • รางวัลที่ 1
 • 814931
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 01
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 723, 584, 040, 036

 

 • 16 เมษายน 2553
 • รางวัลที่ 1
 • 211743
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 96
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 811, 744, 154, 285

 

 • 1 เมษายน 2553
 • รางวัลที่ 1
 • 959517
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 22
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 174, 663, 447, 040

 

 • 16 เมษายน 2552
 • รางวัลที่ 1
 • 368415
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 33
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 954, 179, 007, 570

 

 • 1 เมษายน 2552
 • รางวัลที่ 1
 • 816578
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 50
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 572, 363, 113, 044

 

 • 16 เมษายน 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 982800
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 64
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 802, 584, 043, 008

 

 • 1 เมษายน 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 012653
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 71
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 124, 195, 200, 586

 

 • 16 เมษายน 2550
 • รางวัลที่ 1
 • 405105
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 63
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 013, 987, 866, 522

 

 • 1 เมษายน 2550
 • รางวัลที่ 1
 • 622780
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 93
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 677, 794, 814, 022

 

 • 16 เมษายน 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 038564
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 49
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 210, 442, 769, 877

 

 • 1 เมษายน 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 738365
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 95
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 064, 955, 301, 522

 

 • 16 เมษายน 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 119327
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 10
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 081, 968, 346, 627

 

 • 1 เมษายน 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 815753
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 69
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 482, 381, 224, 807

 

 • 16 เมษายน 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 705832
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 12
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 008, 966, 634, 721

 

 • 1 เมษายน 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 196391
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 62
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 808, 918, 257, 851

 

 • 16 เมษายน 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 892525
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 21
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 933, 906, 796, 823

 

 • 1 เมษายน 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 933164
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 86
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 467, 863, 732, 902

 

 • 16 เมษายน 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 522630
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 37
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 586, 949, 997, 085

 

 • 1 เมษายน 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 990543
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 57
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 971, 430, 225, 456

 

 • 16 เมษายน 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 140843
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 28
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 031, 952, 800, 378

 

 • 1 เมษายน 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 640998
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 49
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 600, 061, 407, 877

 

 • 16 เมษายน 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 836777
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 63
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 950, 273, 131, 362

 

 • 1 เมษายน 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 963948
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 99
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 477, 535, 511, 018

 

 • 16 เมษายน 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 625094
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 35
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 394, 432, 067, 859

 

 • 1 เมษายน 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 479957
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 92
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 713, 471, 858, 670

 

 • 16 เมษายน 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 146573
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 202, 153, 705, 664

 

 • 1 เมษายน 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 496930
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 66
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 454, 563, 882, 786

 

 • 16 เมษายน 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 551450
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 92
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 654, 165, 279, 085

 

 • 1 เมษายน 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 617629
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 52
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 426, 162, 880, 015

 

 • 16 เมษายน 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 049584
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 77
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 435, 222, 155, 052

 

 • 1 เมษายน 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 660765
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 90
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 701, 338, 839, 278

 

 • 16 เมษายน 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 053581
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 99
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 560, 968, 681, 376

 

 • 1 เมษายน 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 427039
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 06
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 254, 926, 674, 978

 

 • 16 เมษายน 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 7893913
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 21
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 785, 982, 151, 594

 

 • 1 เมษายน 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 4269815
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 29
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 675, 035, 704, 868