รู้ไว้ไม่เสียหาย มาลองดูกันดีกว่าคาถาสวดก่อนนอน สวดแล้วอาจมีโชค ฝันเห็นเลขเด็ด

รู้ไว้ไม่เสียหาย มาลองดูกันดีกว่าคาถาสวดก่อนนอน สวดแล้วอาจมีโชค ฝันเห็นเลขเด็ด

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องตามนี้

มะอะอุสีวังอุจุตตัง พระอะระหังจุตติโลกัง อิทังยะธิระสังฆังจุตติจุตติ