ใส่แหวนตามวันเกิด เสริมดวงรับปี 2560 เกิดวันไหนต้องใส่แบบไหนมาดูกัน

: เกิดวันอาทิตย์ :

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์  :   ผู้หญิงให้สวมแหวนมือข้างซ้าย   |  ผู้ชายสวมแหวนมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำจากทองแท้ เงินแท้ หรือ หยก ถึงจะส่งพลังดีๆ ออกมาคุ้มครอง ในการสวมแหวน
ผู้ชาย  ให้เน้นไปที่นิ้วกลาง และนิ้วชี้  อันหมายถึงพลังอำนาจการปกครอง และวาสนาบารมี
ผู้หญิง  ให้สวมมือซ้ายนิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
นอกจากนี้ ในการสวมแหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันนั้น  **ไม่ควรทำ จะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ

: เกิดวันจันทร์ :

ท่านที่เกิดวันจันทร์  : ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย |   ผู้ชายให้สวมมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยทองคำ เงิน  นาค  โลหะผสม หรือ หินสีต่างๆ ก็ได้  แต่ควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอม บาง หัวแหวนเล็กๆ
จึงจะสอดคล้องกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์
ผู้ชาย  ควรสวมแหวนเน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลาง ก็จะเสริมดวงและคุ้มครอง **ห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเด็ดขาด ผู้หญิง  ควรสวมที่นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของ **ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ
สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่างยิ่ง จะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

:  เกิดวันอังคาร  :

ท่านที่เกิดวันอังคาร  :  ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย   |   ผู้ชายให้สวมนิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนทำด้วยอะไรก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นของที่แตกหักได้ ตัวแหวนควรค่อนข้างหนาสักหน่อยจึงจะดี หัวแหวนควรใหญ่เช่นกัน
ก็จะสามารถเหนี่ยวนำความเจริญรุ่งเรืองได้
ผู้ชาย ควรสวมไว้ ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ ก็จะคุ้มครองผู้สวมใส่ **ไม่ควรสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อย จะทำให้ไม่มีพลัง
ผู้หญิง ควรสวมแหวน ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ก็จะส่งพลังคุ้มครองในทุกเรื่อง **ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้เสียพลังที่ เข้มแข็ง
ที่สำคัญการสวมแหวนซ้อนกันหลายวงในนิ้วเดียวกันสามารถทำได้  ไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียหรือมีผลใดๆ ในเรื่องของความรัก

:  เกิดวันพุธ  :

ท่านที่เกิดวันพุธ  :  ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย  |  ผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทอง เงินหรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหลี่ยมๆ  จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้
ผู้ชาย ควรสวมแหวนไว้ที่ นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน
ผู้หญิง ควรสวมแหวนที่ นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง
นอกจากนี้ยังสามารถสวมแหวนหลายวงหลายนิ้วพร้อมกันได้ หรือจะซ้อนในนิ้วเดียวกันหลายวงก็ได้ ไม่ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน

 :  เกิดวันพฤหัส  :

ท่านที่เกิดวันพฤหัส   :  ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย   |  ผู้ชายสวมที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีประกายส่องสว่าง ถึงจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้
ผู้ชาย  ควรสวมแหวนที่  นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วก้อย
ผู้หญิง  ควรสวมแหวนที่  นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง
นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก  เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ring on hand

:  เกิดวันศุกร์  :

ท่านที่เกิดวันศุกร์  :  ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย  |  ผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนควรมีสีสัน หรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้ จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้
ผู้ชาย  ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อย หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน
ผู้หญิง  สามารถสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ในทุกนิ้ว จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง
แต่การสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก

เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก หรือจะกลายเป็นคนที่รักอิสระจนเกินกว่าจะควบคุมได้

:  เกิดวันเสาร์ :

ท่านที่เกิดวันเสาร์  :   ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย |  ผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี  หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีค่อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้
ผู้ชาย  ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน  แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย หรือนิ้วนาง จะเสียพลังในการคุ้มครอง
ผู้หญิง  ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง
นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก