ครอบครัวมีปัญหา ขัดแย้ง ไม่ลงรอย แก้ได้ด้วยฮวงจุ้ย

การปรับฮวงจุ้ยความขัดแย้งควรปรับแก้ทางทิศตะวันออกที่อยู่อาศัย ควรเลือกวอลเปเปอร์สีฟ้าหรือสีเขียวจะติดทางผนังทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศประจำของธาตุไม้ ควรใช้สีเขียวที่บริเวณห้องนั่งเล่นเพราะสีเขียวเป็นสีที่ช่วยแสดงอารมณ์เย็น หรือห้องที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในบ้าน และสีฟ้า เพราะสีเขียวกับสีฟ้าสร้างโทนสีให้เข้ากันเพิ่มเสริมกันและกันเพราะฮวงจุ้ยเบญจธาตุ ธาตุน้ำจะส่งเสริมธาตุไม้ สำหรับคนเกิดปีขาลและปีกระต่ายที่มีธาตุเกิดเป็นธาตุไม้จะเสริมให้อารมณ์เย็นขึ้น

นอกจากวอลเปเปอร์แล้วภาพต้นไม้สีโทนชมพูติดที่ทิศตะวันออกทิศแห่งความสามัคคีปรองดองจะเสริมด้านความอ่อนโยน นุ่มนวล จิตใจสงบ ละเอียดอ่อน ลดอารมณ์โกรธ ลดความเครียดคนในครอบครัว และกระตุ้นให้เกิดความซื่อสัตย์จริงใจ สีนี้จึงเหมาะกับอาชีพ พยาบาล พนักงานบริษัทติดไว้มุมห้องพักพนักงาน

วิชาฮวงจุ้ยบางสำนักแนะนำว่า การวางรูปพระสังกัจจายน์ เทพเจ้าที่มีการยิ้มเป็นเอกลักษณ์จะเสริมเรื่องความอบอุ่นอารมณ์ดี และนำโชคลาภแด่ผู้ที่บูชาโดยวางที่ตำแหน่งทิศตะวันออกห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นควรจัดมุมที่โปร่ง สะอาด พระสังกัจจายน์มีหลายปาง ควรเลือกปางที่รู้สึกพบแล้วรู้สึกดีสำหรับบูชา

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อและศิลป์แห่งความเหมาะสม ความพอดีความสมดุล รวมทั้งเป็นหลักจิตวิทยาได้อีกด้วย ร่วมกับธาตุทั้งห้าคือธาตุทอง ดิน น้ำ ไม้ และไฟ ซึ่งสะท้อนออกมาทางวัตถุมงคลที่นำมาตกแต่งที่อยู่อาศัยดูเป็นศิลปะที่ลงตัว การวางรูปแบบสิ่งปลูกสร้างการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่าง ควรพิจารณาความเหมาะสมกับทิศทางลม ดินฟ้าอากาศ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา ตลอดจนสอดคล้อง ความสมดุลของธาตุของผู้ที่พักอาศัย สิ่งที่สำคัญที่สุดตัวผู้ประกอบการเองควรตั้งตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม หลักศาสนา เพราะวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่า สามสิ่งคือคน ฟ้า และดินคอยกำหนดความเป็นไปทุกคน

เครดิต http://horoscope.thaiza.com